Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi perusopetuksen päätöstä lukion päättöön

Esi- ja perusopetus

01/2018–05/2019

Äidinkielen pienessä pitkittäisarvioinnissa kiinnostuksen kohteena on perusope­tuksen päättövaiheen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosarvioinnissa 2014 mukana olleiden oppilaiden menestyminen äidinkielen ylioppilaskokeessa eli esseen kirjoittamisessa ja tekstitaidon kokeessa. Vertailu mahdollistui siitä syystä, että kyseisessä oppimistulosarvioinnissa keskityttiin kirjoittamiseen ja tarkasteltiin tekstejä kielen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään näi­den kahden arvioinnin tulosten yhteyksiin myös taustamuuttujittain tarkasteltuna.

Arviointi perustuu valmiisiin tilastoaineistoihin. Arvioinnissa kaikkia arviointikysy­myksiä tarkastellaan perusopetuksessa oppilaan, luokan ja koulun tasolla tai lukiossa opiskelijan ja lukion tasolla.

Arvioinnissa etsitään vastausta seuraaviin kysymyksiin:

  • Missä määrin perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosarvioinnin tulokset ennustavat ylioppilaskokeen tuloksia?
  • Mitä osaamisen eroille tapahtuu oppijoiden varttuessa?
  • Millaisia yhteyksiä vuoden 2014 taustamuuttujien (esim. sukupuolen ja koti­taustan) ja vuoden 2014 ja 2017 tulosten välillä on?

Raportti: Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi 2014–2017 (linkki päivittyy)
Tiivistelmä: Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi (linkki päivittyy)
Blogi: Hyvä kirjoitustaito on demokraattisen yhteiskunnan toimivuuden tae (linkki päivittyy)
 

Lisätietoja arvioinnista

Jukka Marjanen

Jukka Marjanen

Johtava arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5559 Helsinki