Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset- asiakirja muodostaa teoreettisen ja käsitteellisen pohjan laadun arvioinnille kansallisesti ja paikallisesti. Se sisältää laadun arvioinnin ja kehittämisen mallin, arviointia avaavia periaatteita sekä laajan tutkimuskoonnin siitä, mistä suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu muodostuu. Asiakirja sisältää myös varhaiskasvatuksen kansalliset laatuindikaattorit. Indikaattorit luovat pohjan sille, millaista suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan tulisi olla, jotta sen laatu olisi korkeatasoista.

Asiakirjan tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja yksityisiä palveluntuottajia laadunhallintaan liittyvän itsearvioinnin toteuttamisessa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, sekä tarjota tietoa varhaiskasvatuksen rakenteellisesta ja sisällöllisestä arvioinnista.

Indikaattorit eivät vielä ole arviointiväline, vaan ne antavat tutkimusperustaisen pohjan sille, mistä laatu muodostuu niin kansallisella, paikallisella kuin pedagogisen toiminnan tasoilla. Karvi kehittää vuosina 2020-2023 varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmää Valssia, jonka avulla varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja varhaiskasvatuksen laatua voidaan arvioida: Linkki

Lisätietoja: