Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi (OPS-arviointi 2016–2020)

Esi- ja perusopetus

10/2016–12/2020

Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arvioinnin tehtävänä oli tuottaa tietoa opetuksen ohjausjärjestelmien toimivuudesta, vaikuttavuudesta ja opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista edistävistä ja estävistä tekijöistä. Arvioinnin tavoitteena oli hyödyntää jo arviointiprosessin aikana opetuksen ohjausjärjestelmän ja koulutyön kehittämistä.

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanoa arvioitiin sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla tarkastelemalla:

 • opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista
 • tuntijakouudistuksen toimivuutta
 • opetussuunnitelmien perusteiden sisällöllisten ja pedagogisten tavoitteiden saavuttamista
 • opetussuunnitelmien valmistelua, käyttöönottoa ja toimivuutta
 • opetussuunnitelmien toimivuutta koulun strategisen ja pedagogisen kehittämisen välineenä
 • paikallisten tuntijakoratkaisujen vaikutusta opetussuunnitelman sisällöllisten tavoitteiden saavuttamiseen
 • oppimiskäsitystä, laaja-alaista osaamista, eheyttämistä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, oppimisympäristöjä ja työtapoja osana opetuksen kehittämistä.

Arvioinnin julkaisuja

 1. raportti: OPS työn askeleita 
 2. raportti: Näkymiä OPS-matkan varrelta
 3. raportti: OPS kehittämistyön kompassina
 4. raportti: Näkökulmia OPS-arviointiin

Ruotsinkielinen tiivistelmäraportti: Läroplansutvärderingen 2016−2020

Asiasanat

opetussuunnitelma, OPS, esi- ja perusopetus


Lisätietoja

Jaana Saarinen.

Jaana Saarinen

Johtava arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5537 Jyväskylä
Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5549 Helsinki