Vapaa sivistystyö

Vapaa sivistystyö

Vapaata sivistystyötä tekevät Suomessa kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, liikunnan koulutuskeskukset, kesäyliopistot ja opintokeskukset. Niiden toimintaa arvioidaan teema- ja järjestelmäarvioinneilla.  Arvioinneissa tarkastellaan erityisesti vapaan sivistystyön tehtävää ja roolia aikuiskoulutuksen toteuttajana sekä kykyä edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja saavutettavuutta.

Arvioitavana on myös vapaan sivistystyön ohjausjärjestelmän toimivuus. Arvioinnit kohdistuvat myös vapaan sivistystyön oppilaitosrakenteen ja -verkoston toimintaedellytysten ja palvelukyvyn kehittämiseen, kykyyn toteuttaa lainsäädännöllisiä tehtäviä sekä toiminnan volyymiin ja kohderyhmiin.