Fritt bildningsarbete

Fritt bildningsarbete

I Finland utförs fritt bildningsarbete av medborgar- och arbetarinstitut, folkhögskolor, idrottsutbildningscenter, sommaruniversitet och studiecentraler. Deras verksamhet utvärderas genom tema- och systemutvärderingar. I utvärderingarna granskas särskilt det fria bildningsarbetets uppgift och roll i vuxenutbildningen samt förmågan att främja jämlikheten och nåbarheten vid utbildningen.

Föremål för utvärdering är också medborgarinstitutens styrsystem och hur det fungerar. Utvärderingarna gäller också utveckling av verksamhetsförutsättningarna och serviceförmågan för läroanstaltsstrukturen och -nätverket inom fritt bildningsarbete, förmågan att utföra lagstadgade uppgifter samt verksamhetens volym och målgrupper.