Utbildnings- och stödmaterial

Småbarnspedagogik
Valssin logo

Anvisningar

Offentlig wiki om Valssi: Länk

Valssis användarvillkor, tekniska bruksanvisningar och vanliga frågor.

Handbok för Valssi: Länk

Information om Valssi, det digitala kvalitetsutvärderingssystemet för småbarnspedagogiken och om utvärdering med det.

Info och inspelningar

2024

2023

Publikationer