Pilotprojekt för det samiska utvärderingsverktyget för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvecklar ett utvärderingsverktyg för samisk småbarnspedagogik. Verktyget testas i sex kommuner som ordnar småbarnspedagogik på samiska på olika håll i Finland. Med utvärderingsverktyget vill NCU förenhetliga utvärderingen av småbarnspedagogiken på samiska samt stödja personalen och ledningen i utvärderingen.

Med hjälp av det utvärderingsverktyget kan personal inom småbarnspedagogiken utvärdera sitt eget arbete inom den samiska småbarnspedagogiken. Utvärderingen fokuserar på centrala teman inom den samiska småbarnspedagogiken, såsom att stöda barnens lärande och utvecklingen av deras samiska språk, kontakt med naturen, traditionella näringar och social delaktighet. NCU har utvecklat verktyget i samarbete med personal inom den samiska småbarnspedagogiken och experter som utnämnts av Sametinget. I utvecklingsarbetet har man sett till att verktygets innehåll följer den nationella lagstiftningen och de dokument som styr småbarnspedagogiken. Verktyget finns på finska och på alla samiska språk.

NCU inledde ett pilotprojekt, alltså ett försök, med utvärderingsverktyget för samisk småbarnspedagogik i oktober 2022. Syftet med pilotprojektet är att testa hur väl det formulär som ingår i utvärderingsverktyget stöder utvärderingen och utvecklingen av den samiska småbarnspedagogiken. I pilotprojektet testar man också hur material som samlats in från olika enheter för småbarnspedagogik och från kommuner kan rapporteras och användas som stöd för personalens självvärdering.

Pilotprojektet genomförs i samarbete med Sametinget och de kommuner som erbjuder småbarnspedagogik på samiska. Pilotprojektet erbjuder deltagarna, såsom anordnarna samt cheferna och personalen inom småbarnspedagogiken, möjlighet att utveckla utvärderingen av kvaliteten med NCU:s stöd. Personalens svar och den respons som samlats in från dem används i utvecklingen av utvärderingsverktyget. Pilotprojektet med utvärderingsverktyget hjälper också Sametinget att utveckla den samiska småbarnspedagogiken. NCU publicerar en rapport om genomförandet av pilotprojektet och personalens respons år 2023.

Genomförandet av piloten och personalens feedback beskrivs med hjälp av sammanfattningen nedan

Utvärderingsverktyget för den samiska småbarnspedagogiken kommer att bli en del av det digitala utvärderingssystemet Valssi, som är under utveckling. Mer information om Valssi finns på NCU:s webbplats.

Mer information:

Sivi_Harkoma

Sivi Harkoma

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5556 Helsingfors
Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Utvärderingsråd
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5543 Helsingfors