Utvärdering av spetsprojekten för högskoleutbildningen 2017–2022

Högre utbildning

Det avslutande seminariet för Utvärdering av spetsprojekten för högskoleutbildningen 2017–2022 hölls den 17.8.2023.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde under åren 2022–2023 en nationell utvärdering som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med utvärderingen var att utvärdera effekterna och effektiviteten av de utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen (spetsprojekt 3) och inom lärarutbildningen (spetsprojekt 1) som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med utvärderingen var att skapa en helhetsbild om spetsprojekten genom att ta fram information om genomförandet av spetsprojekten 1 och 3 samt om resultatens och verksamhetsmodellernas effekter och effektivitet. Därtill var målet med utvärderingen att ta fram information om hur välfungerande och hållbar den projektbaserade utvecklingsmodellen är samt ge rekommendationer om hur man borde utveckla högskoleutbildning och lärarutbildning i framtiden. Utvärdering av spetsprojekten för högskoleutbildningen 2017–2022 tog fram information för NCU:s tyngdpunktsområde Kontinuerlig utveckling.

Följande personer hade utsetts till planerings- och utvärderingsgruppen för utvärderingen av spetsprojekten för högskoleutbildningen 2017–2022:

 • Professor Helka-Liisa Hentilä, Uleåborgs universitet (ordförande)
 • Professor Harri Jalonen, Vasa universitet
 • Studerande Emmi Lainpelto, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Direktör Pekka Risku, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Prorektor Kirsi Viskari, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Specialsakkunnig Kyösti Värri, Kommunförbundet.

Målgruppen för utvärderingen var alla finländska högskolor som har varit involverade i utvecklingsprojekt för högskoleutbildningen (spetsprojekt 3) eller för lärarutbildningen (spetsprojekt 1).

Utvärderingen genomfördes i tre skeden enligt tabellen nedan. Olika metoder användes i insamlingen av utvärderingsdata och så att följande skede i datainsamlingen kompletterar den utvärderingsinformation som erhållits under de föregående skedena. En del av datainsamlingen genomfördes tillsammans med utvärderingen av Högskolepedagogikens nuläge och utveckling.

SkedetÅtgärder

Skede I

 

Bilda en helhetsbild av utvecklingsprojekt för högskoleutbildningen och lärarutbildning och verksamhetsmodellen

 • Metaanalys av projektrapporter
 • Bakgrundsenkät till högskolorna
 • Höranden
 • Definition av den utvärderingsram som används i utvärderingen

Skede II

 

Utvärdering av genomslag

 • Komplettera informationen från enkäten med intervjuer med fokusgrupper
 • Identifiering av konkreta resultat av projekten
 • Få en helhetsbild av spetsprojektens effekter och genomslag

Skede III

 

Att utarbeta utvecklingsrekommendationer

 • Utvecklingsseminarium
 • Rekommendationer för utvecklingsåtgärder och förslag till framtida utvecklingsmodeller

Mer information

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5573 Helsingfors