För medier

NCU:s kommunikationsteam hjälper journalister och intressentgrupper med frågor som gäller NCU. Kontakta oss när du söker en expert för en intervju eller mer information om utvärderingsresultaten eller NCU:s verksamhet.

I frågor som gäller svenskspråkig utbildning går det också bra att kontakta kontaktpersonerna för svenskspråkig utbildning direkt, se Kontakt.

viestinta@karvi.fi 

Virpi Pietiläinen
Kommunikationsexpert

Vill du ha NCU:s meddelanden direkt till din e-post? Anmäl dig till medieregistret: viestinta@karvi.fi

Se även våra aktuella nyheter: 

Följ oss också på Twitter

Information om NCU 

Bekanta dig med våra utvärderingar här och vår organisation här. Kontaktuppgifterna till vår ledning finns nedan. 

Kuva Hannele Seppälästä.
vice direktör
Enhetschef
Kirsi Hiltunen
Enhetschef

På sidan Kontakt kan du söka direkta kontaktuppgifter till NCU:s övriga personal på basis av namn, titel eller ämnesord.

NCU:s kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin styr NCU:s övergripande kommunikation och hjälper oss att kommunicera enhetligt oberoende av enskilda personers uppgifter. I kommunikationsstrategin fastställs de huvudsakliga målen för kommunikationen under den pågående strategi- och utvärderingsperioden. 

Kommunikationsstrategi beskriver NCU:s viktigaste budskap, vår vision om kommunikation, målen med vår kommunikation, våra fokusområden i den samhälleliga debatten och värden som styr vår kommunikation