Utvärdering av högre utbildning inom juridik

Högre utbildning
Kuvituskuva. Opiskelija lukee paksua kirjaa.
Bild: qoppi/Shutterstock.com

NCU genomförde utvärderingen av högskoleutbildningen inom det juridiska utbildningsområdet.

Utbildningen inom det juridiska området ger mångsidig kompetens med betoning på juridisk allmänbildning. Utbudet av examensutbildningar inom området är rikligt och omfattande. För att man ska kunna svara på de framtida kompetensbehoven och utveckla undervisningspraxisen krävs emellertid mångsidigt samarbete mellan högskolorna samt med arbetslivet. Inom området finns också ett behov av jurister med utmärkta kunskaper i svenska och tradenomer med inriktning på juridik. Även om det finns ett stort utbud av kontinuerligt lärande inom området, skulle samarbetet för att utveckla det kontinuerliga lärandet kunna vara större och man skulle tydligare än nu kunna komma överens om de ansvariga instanserna.

I utvärderingen deltog alla högskolor som erbjuder utbildning inom området och 33 examensprogram vid universitet och yrkeshögskolor. Utvärderingen genomfördes av en utvärderingsgrupp bestående av nio medlemmar.

Pressmeddelande om utvärderingsresultat 3.11.2021

Publikationer

Utvärderingsprocessen och data

I utvärderingen användes data på ett mångsidigt sätt enligt utvecklande utvärdering. Utvärderingsprocessen och datainsamlingen beskrivs i figuren nedan.

Alt-texten kommer att uppdateras.

 

Mer information om utvärderingen

Sirpa Moitus.

Sirpa Moitus

Utvärderingsråd
Högre utbildning
+358 29 533 5518 Helsingfors
Mira Huusko

Mira Huusko

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5565 Helsingfors