Grundexamen i natur och miljö och yrkesexamen inom naturbranschen

Yrkesutbildning

Aktuellt


Utvärderingens mål

Utvärderingen av lärresultaten i grundexamen i natur och miljö och yrkesexamen inom naturbranschen under 2024. Målet med utvärderingen är att ge information om hur väl de studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examensgrunderna samt hurdana färdigheter de har fått för arbetslivet och fortsatta studier. I utvärderingen granskar man också kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

Tidsplan för utvärdering

Självvärdering för utbildningsanordnare 1-3/2024

Utbildningsanordnare får respons på sina egna resultat under våren 2024.

Nationella resultat publiceras i augusti-september 2024.

Självvärdering för utbildningsanordnare

I utvärderingen ingår en examensspecifik självvärdering. I självvärderingen utvärderas utbildningsanordnarens pedagogiska verksamhet samt den kompetens som utbildningen ger. Samtidigt erbjuder självvärderingen utbildningsanordnaren en möjlighet att tillsammans med arbetslivet bedöma kvaliteten på den examen som utbildningsanordnaren ordnar. Självvärderingen inriktas på hela den pedagogiska verksamhetsprocessen.

Teman för självvärderingen är

  • PUK-processen
  • Utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens samt arbetsplatshandledarnas kompetens
  • Förvärvande, påvisande och bedömning av kunnande
  • De utexaminerades kompetens 
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten

Dessutom kan självvärderingen omfatta en specifik enhet som är inriktad på den examen som utvärderas.

Självvärderingen genomförs i grupp. Gruppen består av den/de personer som ansvarar för den pedagogiska verksamheten, lärare för gemensamma examensdelar samt lärarna för områdets yrkesinriktade examensdelar och representanter för arbetslivet för den examen som utvärderas. Utbildningsanordnarna kan också inkludera studerande inom den aktuella examen i respondentgruppen för självvärderingen.

Självvärderingen kommer att genomföras under januari-mars 2024, och mer detaljerade instruktioner om hur självvärderingen ska genomföras har skickats till den utsedda kontaktpersonen för utvärderingen i slutet av 2023.

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors