Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål (VOMA-utvärderingen)

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Datainsamling:

Information samlades under våren 2021 in för den läges- och effektutvärdering som gäller förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål (den så kallade VOMA-utvärderingen). NCU samlade in information bland lärare, rektorer och utbildningsanordnare i maj 2021.

Information om utvärderingen:

Utvärderingen ger nationell information om nuläget och effekterna i fråga om den undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. Utvärderingen beaktar frågan både ur förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och sent anlända invandrarelevers synvinkel.  Utvärderingen av den undervisning som ges i elevernas egna modersmål och dess effekter kartlägger hur den här undervisningen ordnas. Dessutom utreds vilka faktorer som främjar respektive förhindrar undervisning och lärande. Utvecklingsrekommendationer som bygger på utvärderingsresultaten kommer att utarbetas.

Projektrapport på finska, utgiven 8.9.2022: Språkliga färdigheter och skolgångsfärdigheter – Utvärdering av den förberedande undervisningen och undervisningen i det egna modersmålet

Information om resultaten, publicerad 8.9.2022: Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål främjar språkfärdigheterna − men stödet för lärandet kan förbättras ytterligare

Sammanfattande publikation på svenska, utgiven 8.3.2023: Språkliga färdigheter och skolgångsfärdigheter – Utvärdering av den förberedande undervisningen och undervisningen i det egna modersmålet

 

Utvärderingen har anknytning till utvecklingsprogrammet Utbildning för alla som Undervisnings- och kulturministeriet har startat.

Tyngdpunktsområden: Utveckling av lärande och kompetens, Främjande av likvärdighet och Främjande av ett välfungerande utbildningssystem

Mer information:

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Enhetschef
Ledning och administration, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5549 Helsingfors
Tanja Laimi

Tanja Laimi

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5567 Helsingfors