SPRÅKLIGA FÄRDIGHETER OCH SKOLGÅNGSFÄRDIGHETER

Utvärdering av den förberedande undervisningen och undervisningen i det egna modersmålet

Sammanfattning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

SPRÅKLIGA FÄRDIGHETER OCH SKOLGÅNGSFÄRDIGHETER – Utvärdering av den förberedande undervisningen och undervisningen i det egna modersmålet

Salla Venäläinen, Tanja Laimi, Saana Seppälä
2023
svenska