Kommande utvärderingar

Gymnasieutbildning

Vi sänder alltid också direkt information till skolorna som ingår i samplet.

Kommande insamlingar av information under läsåret 2022-2023:

Utvärdering av gymnasiereformen temautvärdering (gymnasier)Information för utvärderingen av gymnasiereformen samlas in genom enkäter i april-maj 2022.
Differentiering i grundläggande utbildning temautvärderingInformation för utvärderingen Differentiering inom den grundläggande utbildningen samlas in bland undervisningspersonalen i mars-april 2023.