Utvärderingar av utbildningsområden

Högre utbildning
Kuvituskuva. Hymyilevä opiskelija työskentelee tietokoneella.
Bild: iStockphoto/insta_photos

I enlighet med den nationella planen för utbildningsutvärderingar (2020–2023) utvärderingar inom utbildningsområden tar fram en helhetsbild över styrkor och utvecklingsområden i förhållande till den kompetens och arbetslivsrelevans som examina ger samt kontinuerligt lärande. Utvärderingarna ger även information om högskolornas förmåga att utveckla utbildningsutbudet så att det svarar mot föränderliga kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer.

Högskolorna har möjlighet att anmärka om NCU:s utvärderingsverksamhet inom högre utbildning.

Kommande och pågående utvärderingar 2024

Slutförda utvärderingar

NCU genomför också utvärderingar av utbildningen inom sjöfartsbranschen. I utvärderingen granskas hur utbildningarna och utbildningsenheternas verksamhet motsvarar de internationella STCW-kriterierna.