Utvärdering av naturvetenskaplig utbildning

Högre utbildning
Tuulimyllyt isolla nurmikentällä
Bild: Jennifer Griffin on Unsplash

NCU kommer att genomföra en utvärdering av naturvetenskaplig utbildning vid universiteten mellan åren 2023 och 2025. Projektplanen för utvärderingen (på finkska) har godkänts av Sektionen för utvärdering av högskolorna den 21.5.2024.

Utvärderingarna av utbildningsområden inom högre utbildning producerar en helhetsbild över styrkor och utvecklingsområden hos de utbildningar som granskas i förhållande till den kompetens och arbetslivsrelevans som examina producerar samt kontinuerligt lärande. Utvärderingarna ger även information om högskolornas förmåga att utveckla utbildningsutbudet så att det svarar mot föränderliga kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer.

Utvärderingen inom området för naturvetenskaplig utbildning omfattar programmen av kandidat i naturvetenskap, filosofie magister och filosofie doktor vid universiteten.

Utvärderingen av naturvetenskaplig utbildning omfattar kemi och fysik, bio- och miljövetenskaper, geologi, matematik och statistik. Utvärderingen av utbildningen i datavetenskap och informationsteknik kommer att bli föremål för en separat utvärdering i ett senare skede. 

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsatte den 24 november 2023 följande medlemmar till utvärderingens utvärderingsgrupp:

  • Professor Jan Lundell, Jyväskylä universitet (ordförande)
  • Utbildningsdekanus Saana-Maija Aho, Uleåborgs universitet
  • Direktör för forskningsinfrastruktur Tero Eklin, Finlands miljöcentral 
  • Professor, prodekanus Laura Hirsto, Östra Finlands universitet
  • Universitetslärare Annika Meinander, Åbo Akademi
  • Professor, prodekanus för utbildning Sami Moisio, Helsingfors universitet
  • Studerande Arvi Tolvanen, Åbo universitet.

 

Mer information om utvärderingen

Niina Nurkka
 

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5573 Helsingfors