Grund- och yrkesexamen inom träindustrin

Yrkesutbildning

Utvärderingens mål

Utvärderingen av lärresultaten i grundexamen i natur och miljö och yrkesexamen inom naturbranschen under 2024. Målet med utvärderingen är att ge information om hur väl de studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examensgrunderna samt hurdana färdigheter de har fått för arbetslivet och fortsatta studier. I utvärderingen granskar man också kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

Publikation av utvärderingsrapporten och respons för utbildningsanordnarna

I Koski-tjänsten om bedömningen av grundexamen och yrkesexamen inom träindustrin som skickats till NCU har det upptäckts ett fel i uppgifterna om dem som har slutfört bedömningen av yrkesprov. Felet har uppstått när Utbildningsstyrelsen har hämtat uppgifterna från Koski.  Dessutom har prestationsuppgifterna för några studenter vid två tillfällen felaktigt inkluderats i de uppgifter som lämnats till NCU. Vi kommer att korrigera och uppdatera den nationella utvärderingsrapporten och responsen för utbildningsanordnarna på dessa punkter under augusti och september. Vi ber om ursäkt för felet.

Självvärdering för utbildningsanordnare

 

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors
Raisa Hievanen.jpg

Raisa Hievanen

Utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5542 Helsingfors