FRÅGOR SOM STÄLLS OFTA

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning UKK

Kan uppgifterna göras på en lärplatta?

- Vi rekommenderar att uppgifterna i första hand görs på dator. Om skolan enbart har lärplattor, rekommenderar vi ett separat tangentbord. Det är ändå möjligt att göra uppgifterna med hjälp av lärplattans pekskärm.

Behövs det ett tillstånd från vårdnadshavaren?

- Det behövs inte. Utbildningsanordnaren bör enligt lagen om grundläggande utbildning utvärdera sin egen verksamhet. Den här skyldigheten uppfylls till exempel genom att skolor deltar i NCU:s utvärderingar. Utvärderingen är en del av skolans normala verksamhet enligt läroplansgrunderna och läsårsplanen. Ett särskilt tillstånd från vårdnadshavaren behövs inte. 

Vad gör skolan om en elev har anlänt till Finland för ett år sedan och kunskaperna i svenska är svaga?

- Utgångspunkten är att alla elever deltar i utvärderingen. Tanken är att utvärderingen ska ge en bild av kunskaperna i hela årskullen. 

När får läraren resultaten?

- Alla elevers svar poängsätts vid NCU av några personer. Därför sänds resultaten till skolorna under höstterminen.

Varför samlar NCU in personuppgifter?

- NCU samlar in den här informationen för att kunna utföra sina lagstadgade uppgifter. Enligt lag är det tillåtet att hantera personuppgifter om behandlingen behövs för att myndigheten ska kunna utföra en lagstadgad uppgift.  All information behandlas konfidentiellt och i enlighet med god tjänstemannased. Registerbeskrivningarna finns här.

Hur genomförs utvärderingen?

- Det finns tre olika uppgiftsserier för eleverna. Eleverna besvarar uppgiftsserierna med hjälp av webbläsare. Uppgiftsserierna besvaras på plattformen Webropol, som kan användas i så gott som alla webbläsare. Uppgifterna görs på skoltid under en tvåveckorsperiod. Alla delar behöver inte göras under samma dag.  Varje uppgiftsserie görs på 60 minuter under en lektion.

Varför har skolor två olika tidtabeller?

- I utvärderingen deltar det nationella samplet som har tagits ut till utvärderingen. Dessutom har vissa utbildningsanordnare beställt utvärderingen till skolor. Det är lättare för NCU att hjälpa skolor som eventuellt har något problem, om eleverna i alla skolor inte gör uppgifterna samtidigt. 

Var hittar jag lösenorden till uppgiftsserierna?

- Du hittar lösenorden till uppgiftsserierna i det brev till rektorn (kontaktpersonen) som NCU har sänt 8.3.2024. 

Kan uppgifterna göras under olika dagar?

- Ja. Uppgifterna kan göras vilken dag som helst enligt den tidtabell som har sänts till skolan. Vi rekommenderar att olika delar av utvärderingen görs under olika dagar. Varje del bör ändå göras på en gång under 60 minuter på samma lektion.

Länken är verkligen lång. Hur delar jag ut den till eleverna?

- En möjlighet är att länken delas ut till eleverna till exempel genom ett Wilma-meddelande. Meddelandet bör förstöras efteråt, för att eleverna inte efteråt ska ha tillgång till länken. Ett annat alternativ är att läraren gör en kortare länk av den utsända länken (t.ex. Bitly, Tinyurl). Då är det lättare för läraren att skriva länken på tavlan och eleverna kan lättare skriva den i sin dator.  

Gör alla elever uppgifterna på samma dag?

- Skolan kan välja när eleverna gör uppgifterna. Det är trots allt skäl att se till att elever som gör samma uppgifter vid olika tidpunkter diskuterar uppgifternas innehåll så lite som möjligt sinsemellan. 

Annette Ukkola

Utvärderingsexpert
Nybörjarundervisningen, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5548 Helsingfors
Matti Suomilammi

Matti Suomilammi

Utvärderingsexpert
Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5575 Helsingfors