Auditering av Lapin ammattikorkeakoulu 2023

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Lapin ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 29–30 mars 2023. Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i juni 2023.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Vicerektor för utbildning Timo Mattila, Satakunnan ammattikorkeakoulu
    (auditeringsgruppens ordförande),
  • Studerande Tekla Kosonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu,
  • Överläräre Sanna Ruhalahti, Tampereen ammattikorkeakoulu,
  • Ledande expert Mikko Valtonen, Centralhandelskammaren.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Lapin ammattikorkeakoulu har valt som ett utvärderingsområde Beaktande av arbetslivets föränderliga kompetensbehov i utbudet av kontinuerligt lärande.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Lapin ammattikorkeakoulus samarbetspartner i kollegialt lärande är Fachhochschule Technikum Wien med temat Arbetslivssamarbete.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Niina Nurkka, utvärderingsexpert, 029 533 5573, förnamn.efternamn@karvi.fi

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5573 Helsingfors