Jobba hos oss

NCU producerar tillförlitlig nationell utvärderingsinformation, kunskap och förståelse som gäller utbildningen och dess kvalitet. I utvärderingarna tar vi bland annat fram utvecklingsrekommendationer som kan utnyttjas såväl lokalt som regionalt och nationellt när beslut om att utveckla utbildningen fattas. Våra utvärderingsuppgifter bidrar alltså till att förbättra den finländska utbildningen. 

I våra utvärderingar granskar vi det valda temat och jämför om resultaten som uppnåtts motsvarar målen som ställts upp – till exempel om elevernas kunnande är på den nivå som fastställts i läroplanerna eller om de utbildningspolitiska reformerna har lett till önskade resultat. Att genomföra utvärderingar handlar om att samla in data systematiskt och att analysera och tolka informationen. Utvärdering är akademisk forskning, men utifrån våra slutsatser väljer vi också ut de viktigaste områdena som bör utvecklas och skriver utvecklingsrekommendationer. Utvärderingen innefattar alltså värdering, vilket skiljer den från forskning. 

Experterna som jobbar hos oss gör det möjligt för oss att genomföra vårt uppdrag. NCU har redan cirka 50 anställda. Största delen av oss arbetar på vårt huvudkontor i Helsingfors, medan en del jobbar i Jyväskylä. Vi är en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen, och i Helsingfors arbetar vi i samma lokaler som Utbildningsstyrelsens personal. Vi arbetar också delvis på distans. Vi jobbar på finska, svenska och engelska.

Undersökningar visar att NCU:s personal trivs bra i sitt arbete och att vi har en trevlig och varm arbetsgemenskap. Vi följer regelbundet upp hur vår personal trivs och tar med låg tröskel tag i sådant som kräver utveckling. Vi har också en låg hierarki. Ledningen och cheferna är närvarande i den dagliga verksamheten. 

Arbetsuppgifter  

På NCU arbetar vi med olika expertuppgifter, och arbetsuppgifterna är meningsfulla och ansvarsfulla. Största delen av oss är utvärderingsexperter som arbetar med utvärderingar på olika utbildningsstadier. Utvärderingsexperterna ansvarar bland annat för att planera utvärderingarna, ta fram och analysera materialet samt rapportera resultaten och slutsatserna. Dessutom deltar utvärderingsexperterna i samhällsdebatten samt främjar samarbetet med intressentgrupperna och användningen av utvärderingsinformationen. 

Utöver utvärderingsexperter har NCU också specialsakkunniga i metodfrågor, det vill säga metodexperter, samt förvaltnings- och kommunikationsexperter. Hos oss har vi också regelbundet högskolepraktikanter som alltid ger ett färskt bidrag till vår verksamhet.  

Bekanta dig närmare med våra experter via sidan Kontakt.

Du kan läsa om praktikanternas erfarenheter av NCU på sidan För studerande. 

Kompetensutveckling 

NCU:s mål är en kompetent och välmående personal. Därför satsar vi på personalens professionella utveckling på många sätt. Vi ordnar regelbundet olika utbildningar och våra anställda kan också delta i olika utbildningar och konferenser utanför NCU. 

Pärlan i vår lärandekultur är vårt eget kompetensutvecklingsprogram som gör den professionella utvecklingen till en del av det dagliga arbetet. I kompetensutvecklingsprogrammet får NCU-medarbetarna tips om utbildningar varje vecka, och de får också dela med sig av kompetens och god praxis under våra interna diskussioner kring utvärderingsfrågor som ordnas varje månad. Som en del av kompetensutvecklingsprogrammet väljs också årligen ett tyngdpunktsområde för vilken slags kompetens som särskilt ska utvecklas vid hela NCU. 

NCU:s personal har också möjlighet att delta i olika arbetsrotationsprogram både i Finland och utomlands. I dessa följer vi principerna för arbetsrotation som gäller hela statsförvaltningen

Personalförmåner

Som anställd vid NCU får du också bland annat 

  • en omfattande introduktion som även uppmärksammats på statsförvaltningsnivå (text på finska) 
  • en stor flexram 
  • möjlighet till partiellt distansarbete
  • lunchförmån 
  • motions- och kulturförmån
  • arbetslokaler på ett modernt aktivitetsbaserat kontor i Hagnäs och Jyväskylä centrum
  • högklassig företagshälsovård
  • möjlighet att delta i olika hobbyklubbar 
  • en bredare arbetsgemenskap än bara NCU och möjligheterna som erbjuds av en större arbetsplats, eftersom vi är en av Utbildningsstyrelsens fristående enheter. 

Lediga jobb 

Vi meddelar om våra lediga arbetsplatser på statsförvaltningens gemensamma webbplats valtiolle.fi

Vi uppmuntrar sökande med alla slags bakgrunder att söka jobb hos oss. Vi förhåller oss öppet till olika livssituationer och många slags arbets- och livserfarenheter. 

Ytterligare information: