Auditering av Vasa universitet 2024

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Vasa universitet. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs den 25–26 september 2024. Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i december 2024.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • professor Tatjana Volkova, BA School of Business and Finance, Riga, Lettland (ordförande)
  • professor Hans Gruber, Regensburgs universitet, Tyskland
  • verkställande direktör Siamäk Naghian, Genelec
  • doktorand Kateryna Suprun, Tammerfors universitet.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

 

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet. 

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Vasa universitet har valt hanteringen av utbildningsprogramportföljen som ett utvärderingsområde.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Vasa universitets samarbetspartner i kollegialt lärande är Jönköpings universitet med temat internationell studentrekrytering.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Mira Huusko

Mira Huusko

Ledande utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5565 Helsingfors