Kommande utvärderingar

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Vi sänder alltid också direkt information till skolorna som ingår i samplet.

Kommande insamlingar av information under läsåret 2023-2024:

Longitudinell utvärdering av lärresultat (åk 1-9)

grundläggande utbildning

Elevernas kunskaper i modersmål och matematik utvärderas i årskurs 6 i april 2024.

 

Utvärdering av de nya formerna av studiehandledning

temautvärdering                   grundläggande utbildning, andra stadiet

NCU sänder enkäter till utbildningsanordnare inom den grundläggande utbildningen i början av år 2024.