Utvärdering av grundutbildningen i medicin

Högre utbildning

1.9.2016 – 30.6.2018

Utvärderingen gällde grundutbildningen i medicin som ordnas vid universitet. Syftet med utvärderingen var att skapa en helhetsbild om grundutbildningen i medicin och dess läge samt om utbildningens styrkor och utvecklingsområden i förhållande till de föränderliga kompetenskraven på läkares arbete och deras framtida verksamhetsmiljö. Utvärderingen genomfördes i enlighet med principen om utvecklande utvärdering. I utvecklande utvärdering var följande aspekter viktiga: delaktighet, förtroende mellan den som utför och den som deltar i utvärderingen samt högskolornas ansvar för att utveckla kvaliteten på sin verksamhet. Utvärderingens resultat publicerades våren 2018.

Utvärderingsgruppens medlemmar var:

  • Emerita forskningsprofessor Marjukka Mäkelä, Institutet för hälsa och välfärd & University of Copenhagen (ordförande för utvärderingsgruppen)
  • Professor Gerda Croiset, VU University of Amsterdam
  • Cheföverläkare Ermo Haavisto, Satakunda sjukvårdsdistrikt
  • Senior Lecturer Riitta Möller, Karolinska Institutet
  • Emeritus Professor Christopher Stephens, University of Southampton
  • Medicine kandidat Joel Telkkä, Helsingfors universitet, Suomen Medisiinariliitto ry

 

För vidare information om utvärderingen

Kuva Hannele Seppälästä.

Hannele Seppälä

vice direktör
Enhetschef
Ledning och administration, Utvecklingstjänster
+358 29 533 5550 Helsingfors
Sirpa Moitus.

Sirpa Moitus

Utvärderingsråd
Högre utbildning
+358 29 533 5518 Helsingfors