Utvärderingsrådet

I anslutning till Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) finns ett utvärderingsråd som består av experter från våra intressentgrupper. Experterna kan vara representanter för utbildningar eller arbetslivet samt utbildningspolitiska experter från olika organisationer. Utvärderingsrådet deltar i utvecklingen av NCU:s verksamhet och stöder verksamheten genom att ge synpunkter på aktuella frågor inom utbildning. 

Utvärderingsrådets uppgifter är fastställda i lagen. Utvärderingsrådet 

 • deltar i NCU:s strategiska planering 
 • utarbetar ett förslag till plan för utbildningsutvärdering som presenteras för undervisnings- och kulturministeriet. I planen fastställs vilka ämnen och teman NCU utvärderar under de följande fyra åren 
 • beslutar om yttranden och initiativ som är vittsyftande eller annars viktiga 
 • presenterar förslag till undervisnings- och kulturministeriet om sektioner som kan bildas för att till exempel behandla något särskilt tema. 

Rådet diskuterar också de centrala resultaten av utvärderingarna och främjar användningen av dem. 

Utvärderingsrådets uppgifter, sammansättning och beslutsförhet fastställs i lagen: 

Lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering, 4 § 
Statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering, 6 §. 

Utvärderingsrådets sammansättning 

Statsrådet beslutar om utvärderingsrådets sammansättning. I utvärderingsrådet finns representanter för olika utbildningssektorer, lärarutbildning, forskning, arbetslivet och studerande. Tack vare den mångsidiga sammansättningen ger utvärderingsrådet olika perspektiv på utbildningspolitiken och samhällsförändringarna och stöder på så sätt NCU:s verksamhet. 

Experterna i utvärderingsrådet byts vart fjärde år. Utvärderingsrådet består under perioden 10.6.2022–31.5.2026 av: 

 • Nikolas Bursiewicz, utbildningspolitisk sakkunnig, Finlands studentkårers förbund, SYL ry 
 • Johanna Fonsell, utbildningspolitisk sakkunnig, Finlands studerandekårers förbund, SAMOK ry (1.6.2024–31.5.2026) 
 • Mirja Hannula, ledande sakkunnig, Finlands Näringsliv EK 
 • Emma Holsti, koordinator för intressebevakning, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry (1.6.2025–31.5.2026) 
 • Päivi Ikola, rektor för grundläggande utbildning, Finlands rektorer rf 
 • Jouni Koski, rektor, Laurea yrkeshögskola (ordf.) 
 • Kati Lounema, direktör, Utbildningsstyrelsen 
 • Suvituuli Lundmark, sakkunnig för intressebevakning, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 
 • Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, professor, Åbo universitet (vice ordf. fram till 31.5.2024) 
 • Jyrki Mäkynen, verkställande direktör, Oy HM Profiili Ab (företagare i Finland) (1.6.2024–31.5.2026) 
 • Riina Nousiainen, sakkunnig inom utbildning och kompetens, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf (1.6.2024–31.5.2026) 
 • Jarmo Paloniemi, samkommundirektör, OSAO samkommun för utbildning (vice ordf. 1.6.2024–31.5.2026) 
 • Kirsi Rasinaho, expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf 
 • Jaakko Sarmola, biträdande rektor, Lärarnas Fackorganisation OAJ rf 
 • Aliisa Toivanen, sakkunnig i utbildningspolitik, Finlands Gymnasistförbund rf (1.6.2023–31.5.2025) 
 • Martin Ubani, professor, Östra Finlands universitet 
 • Kyösti Värri, specialsakkunnig, Kommunförbundet. 
 • Camilla Wikström-Grotell, chef för internationella ärenden, Arcada 

Sekreterare för utvärderingsrådet är NCU:s ledande utvärderingsexpert Tarja Frisk. 

Medlemmarna är oberoende experter och representerar alltså inte sin egen bakgrundsorganisation då de deltar i rådets verksamhet. Som medlemmar i utvärderingsrådet främjar experterna utvecklingen av hela det finländska utbildningssystemet och även utvärderingen av utbildningen.