Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik
Barn i daghemsåldern testar hur suddgummin flyter på vattenytan.
Bild: Kari Leo

Välkommen till småbarnspedagogikens sidor!

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har som uppgift att genomföra externa utvärderingar av småbarnspedagogik samt att stödja anordnarna och privata aktörer i genomförandet av den lagstadgade självvärderingen.

I menyn hittar du material som gäller utvärdering av småbarnspedagogiken, pågående utvärderingar, publicerade utvärderngsrapporter och information om det kommande systemet för kvalitetsutvärdering (Valssi).

I teamet för småbarnspedagogik jobbar:

  • Janniina Vlasov, utvärderingsråd: Utvärderingarna som helhet och stödet för anordnarnas kvalitetshantering
  • Sivi Harkoma, utvärderingsexpert: Stödet för anordnarnas kvalitetshantering
  • Julia Kuusiholma-Linnamäki, utvärderingsexpert: Utvärderingen av nuläget inom ledningen av småbarnspedagogiken
  • Tuomas Sarkkinen, utvärderingsexpert: Utvärderingarna som helhet och utvärderingen av utbildning i småbarnspedagogik

Janniina Vlasov

Janniina Vlasov

Utvärderingsråd
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5543 Helsingfors
Sivi_Harkoma

Sivi Harkoma

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5556 Helsingfors
Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5582 Helsingfors