Resultat i svenskspråkiga skolor

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

NCU genomför utvärderingar enligt nationella planer som omfattar fyraårsperioder. Vi jobbar nu enligt planen för perioden 2024−2027. Resultaten från våra utvärderingar hittar du i våra rapporter. 

Vi har våren 2024 gett ut en resultatöversikt som gäller elevernas kunskaper i den svenskspråkiga grundskolan. Publikationen Den svenskspråkiga grundskolan – en resultatöversikt sammanfattar kunskaperna i modersmål och litteratur, matematik, finska och engelska enligt de senaste utvärderingarna. De svensk- och finskspråkiga skolornas resultat jämförs, liksom också till exempel resultat i de svenskspråkiga skolorna i Södra och Västra Finland. 

I spalten till vänster kan du klicka vidare till information i kortform som gäller de svenska skolornas senaste resultat i finska, matematik och modersmål och litteratur. Där ingår länkar till de senaste utvärderingsrapporterna i ämnena.