Resultat i svenskspråkiga skolor

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

NCU genomför utvärderingar enligt nationella planer som omfattar fyraårsperioder. Vi jobbar nu enligt planen för perioden 2020–2023. Resultaten från våra utvärderingar hittar du i våra rapporter.

I förteckningen finns länkar till både svenska och finska publikationer. De finskspråkiga publikationerna innehåller sammandrag på svenska. Förteckningen gäller förutom grundläggande utbildning också småbarnspedagogik, gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

I spalten till vänster kan du klicka vidare till korta sammanfattningar av de svenska skolornas senaste resultat i finska, matematik och modersmål och litteratur. Dessutom ingår länkar till de senaste utvärderingsrapporterna i ämnena. Titta också gärna på NCU:s översikt över lärresultat i den svenskspråkiga grundskolan 2010-2020.

Under våren 2024 ger NCU ut en svensk publikation som sammanfattar de svenskspråkiga skolornas resultat i våra senaste utvärderingar av lärresultat.