Utvärderingen av lärresultaten inom el- och automationsbranschen

Yrkesutbildning

Utvärderingen av lärresultaten i grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen genomfördes under 2021–2022. Målet med utvärderingen var att ge information om hur väl de studerande hade uppnått kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examensgrunderna samt hurdana färdigheter de fick för arbetslivet och fortsatta studier. I utvärderingen granskade man också kvaliteten på utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet.

I utvärderingen ingick en examensspecifik självvärdering, vars mål var att stödja utbildningsanordnarna i att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsbehov. Utbildningsanordnarna gjorde en självvärdering i samarbete med arbetslivet. Självvärderingen gjordes i januari och februari 2022. Utbildningsanordnare fick respons på sina egna resultat under våren 2022.

Självvärderingsblanketten på svenska (pdf)

Utvärderingsrapport

Nationella resultat publicerades 1.6.2022.

Utvärderingsrapport (på finska): Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet i grund-, yrkes- och specialyrkesexamina inom el- och automationsbranschen

Webbinarmaterial

Kehittämiswebinaarin 1.6.2022 diasarja arvioinnin keskeisistä tuloksista ja kehittämissuosituksista (pdf)

Tuomo Lahtinen: Opiskelijoiden valmentautuminen yritysympäristössä yksilöllisin tavoittein työssäoppimisjaksoa varten (pdf)

Mer information

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors