Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet i grund-, yrkes- och specialyrkesexamina inom el- och automationsbranschen

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Yrkesutbildning

Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet i grund-, yrkes- och specialyrkesexamina inom el- och automationsbranschen

Hakamäki-Stylman, Veera & Kilpeläinen, Paula
2022
finska