Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta sähkö- ja automaatioalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Arviointiraportti Oppimistulokset Ammatillinen koulutus

Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta sähkö- ja automaatioalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Hakamäki-Stylman, Veera & Kilpeläinen, Paula
2022
suomi