Centria-ammattikorkeakoulun auditointi 2023

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Centria-ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu ammattikorkeakouluun toteutetaan 14.-15.2.2023 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla touko-kesäkuussa 2023.

Auditoinnin toteuttaa nelihenkinen auditointiryhmä:

  • Rehtori Mervi Vidgrén, Savonia-ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
  • Asiantuntija Perttu Jämsén, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
  • Opiskelija Rico Martikanen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • Yliopettaja Marjaana Mäkelä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Centria on valinnut Koulutusviennin valinnaiseksi arviointialueekseen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Centrian vertaisoppimisen kumppani on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohde on Tiedolla johtaminen.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Kirsi Mustonen.

Kirsi Mustonen

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus, Vapaa sivistystyö
+358 29 533 5515 Helsinki