Koulutusala-arvioinnit

Korkeakoulutus
Kuvituskuva. Hymyilevä opiskelija työskentelee tietokoneella.
Kuva: iStockphoto/insta_photos

Koulutuksen arviointisuunnitelman (2020–2023) mukaisesti korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppimiseen. Arvioinnit tuottavat myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Korkeakoulut voivat huomauttaa korkeakoulutuksen arvioinneista huomautusmenettelylomakkeella

Käynnissä olevat ja tulevat arvioinnit 2024

Päättyneet arvioinnit 

Karvi toteuttaa myös merenkulkualan koulutuksen arviointeja. Arvioinnissa koulutuksia ja koulutusyksiköiden toimintaa tarkastellaan suhteessa kansainvälisiin STCW-kriteereihin.