Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetus
Kuvituskuva. Oppilaita luokassa.
Kuva: Rodeo

Esi- ja perusopetusta arvioidaan oppimistulosten arvioinneilla sekä erilaisilla teema- ja järjestelmäarvioinneilla. Tarkoituksena on tuottaa tietoa opetuksen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Arviointien avulla halutaan myös varmistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja opetuksen laatua. Ne toimivat lisäksi koulujen informaatio-ohjauksen ja kehittämisen välineenä. Systemaattinen tiedonhankinta tuottaa tietoa kansalliselle ja alueelliselle tasolle, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä kouluille.

Oppimistulosten arvioinneilla kerätään tietoa esi- ja perusopetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamisesta. Suunnitelmallinen ja kattava arviointi mahdollistaa oppimistulosten kehittymisen seurannan. Sen avulla voidaan esimerkiksi seurata oppilasarvioinnin kehittymistä suhteessa opiskelun tavoitteisiin ja arvioinnin kriteereihin, tarkastella alueellista vaihtelua ja sukupuolten välisiä eroja sekä selvittää oppilaiden asenteita ja motivaatiota opiskeluun.

Teema- ja järjestelmäarvioinneilla tuotetaan tietoa koulutuspoliittisesti ajankohtaisista koulutuksen sisältöalueista, koulutusmuodoista sekä koulutusjärjestelmän kokonaisuudesta tai sen tietyistä osista.

Maksulliset palvelut

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tarjoaa opetuksen järjestäjille myös maksullisia arviointipalveluita. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset arvioinnit sekä koulutustilaisuudet opetuksen järjestäjille ja kouluille.

Opetuksen järjestäjien tukeminen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tukee opetuksen järjestäjiä ja kouluja oman arviointitoimintansa kehittämisessä. Oppimistulosten arviointeihin osallistuminen antaa opetuksen järjestäjille ja kouluille olennaista tietoja oppimisesta ja auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Arviointikeskuksesta saatava sisältö- ja menetelmätieto mahdollistaa myös koulujen itsearvioinnin kehittämisen luotettavalta ja monipuoliselta pohjalta.