Tulevat tiedonkeruut

Esi- ja perusopetus

Arviointien otantaan kuuluvia kouluja ym. tiedotamme aina myös erikseen.

Tiedonkeruut vuonna 2023-2024:

Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi, 1.–9. lk
oppimistulosarviointi
perusopetus
Pitkittäisarvioinnin kuudennen luokan tiedonkeruu tehdään huhtikuussa 2024.

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus 

teema-arviointi
5. luokan oppilaat ja opettajat

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus -hankkeessa kerätään kyselytietoa 5. luokan oppilailta ja opettajilta (syys-lokakuu 2023 ja huhti-toukokuu 2024).