Ilmoituskanava väärinkäytösepäilylle

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on omalta osaltaan vastuussa valtionhallinnon toiminnan lainmukaisuudesta. Se on sitoutunut toimimaan luottamuksellisesti, vastuullisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti sekä noudattamaan sisäisiä valvonta- ja toimintaperiaatteita.

Jos kuitenkin epäilet väärinkäytöstä Karvin toiminnassa, tee ilmoitus Oikeuskanslerinviraston (OKV) keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. Väärinkäytös voi koskea esimerkiksi julkisia hankintoja tai yksityisyyden tai henkilötietojen suojaa. Voit tehdä ilmoituksen vaihtoehtoisesti myös sähköpostitse, postitse tai suullisesti.

Opetushallituksen ohjeet väärinkäytösilmoituksen tekoon (oph.fi)

Tee ilmoitus sähköiseen ilmoituskanavaan Oikeuskanslerinviraston (OKV) keskitetty ulkoinen ilmoituskanava (oikeuskansleri.fi)