MapIE

Esi- ja perusopetus

Karvi osallistuu nelivuotiseen MapIE - Mapping of Longitudinal data of Inequalities in Education-hankkeeseen osana laajempaa tutkimuskonsortiota. Tampereen yliopiston tutkimuskeskus REAL johtaa hanketta. Tutkimuskonsortioon kuuluu koulutuksen arviointitutkijoita myös Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksestaOslon yliopistostaGöteborgin yliopistostaFrankfurtin Goethe-yliopistosta ja Szegedin yliopistosta.

MapIE on Horizon Europe -hanke. Hankkeessa kartoitetaan, kuvataan ja analysoidaan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä pitkittäisaineistoja sen ymmärtämiseksi, miten koulutuksen tasa-arvo ja eriarvoisuus kehittyvät erilaisissa koulutusympäristöissä oppilaan yksilöllisten taustatekijöiden, ympäristön ominaisuuksien sekä erilaisten toimintakäytänteiden ja politiikkojen yhteisvaikutuksena. Tarkoituksena on tunnistaa toimintakäytänteitä ja malleja, joiden avulla voidaan kaventaa eroja oppilaiden oppimistuloksissa. MapIE:ssä tarkastelu kohdentuu pohjoismaisiin ja keskieurooppalaisiin koulutusjärjestelmiin, jotka ovat rakenteellisesti erilaisia muun muassa siinä, missä ikävaiheessa oppilaat tekevät myöhempiin koulutuspolkuihinsa vaikuttavia kouluvalintoja.  

Hankkeessa on seitsemän toisiinsa liittyvää työpakettia: 

  • WP1 Project management
  • WP2 Literature review
  • WP3 Framework for data mapping 
  • WP4 Data mapping and data management
  • WP5 Effective interventions and policies
  • WP6 Framework for future longitudinal studies
  • WP7 Dissemination, exploitation, communication

Hankkeessa tuotetaan ensin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, joka julkaistaan sekä tieteelliselle yleisölle että laajemmalle yleisölle. Kartoitettavat pitkittäisaineistot kuvataan hankkeen aikana rakennettavassa metatietokannassa, joka julkaistaan avoimesti hankkeen verkkosivuilla. Saatavilla olevia tutkimusaineistoja analysoidaan sekä kansallisesti että vertailevin tutkimusasetelmin.  Hankkeen tuloksia julkaistaan tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa ja erilaisissa tilaisuuksissa, joita suunnataan tieteelliselle yleisölle, koulutuspoliittisille päättäjille, viranomaisille, kouluille ja tiedotusvälineille. Lopuksi teemme ehdotuksen siitä, miten koulutuksellista eriarvoisuutta koskevia pitkittäistutkimuksia tulisi jatkossa suunnitella huomioiden sekä paikallisten olosuhteiden merkitys että mahdollisimman hyvä vertailukelpoisuus Euroopan tasolla.

Hanke saa rahoitusta HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06 -ohjelmasta yhteensä 2 699 644,75 euroa aikavälillä 1.3.2024 - 29.2.2028. Hankkeen kuvaus on luettavissa Cordis-tietokannassa osoitteessa https://cordis.europa.eu/project/id/101132474. Hankkeen verkkosivusto avataan toukokuussa 2024.

Funded by the European Union
Tampereen yliopisto
University of Helsinki
Finnish Education Evaluation Centre
University of Oslo
University of Gothenburg
Goethe Universität
University of Szeged

Jukka Marjanen

Jukka Marjanen

Johtava arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5559 Helsinki