Arvioinnin painopisteet 2020–2023

Jokaisella Karvin nelivuotisella arviointisuunnitelmakaudella määritetään arviointiemme painopisteet kyseiselle nelivuotiskaudelle. Painopisteet ovat merkittäviä yhteiskunnallisia teemoja, joista erityisesti haluamme tuottaa tietoa koulutuksen kehittämiseksi. Yksittäinen painopiste voi olla kattoteemana usealle arvioinnille, ja yhtä lailla yksittäinen arviointi voi tuottaa tietoa useampaan painopisteeseen.

Karvin arviointitoiminnan painopisteitä arviointisuunnitelmakaudella 2020–2023 ovat:

 • Oppimisen ja osaamisen kehittäminen
 • Yhdenvertaisuuden edistäminen
 • Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
 • Jatkuvan kehittämisen tukeminen

Yhteenvetojulkaisuja 2020–2023:

Oppimisen ja osaamisen kehittäminen

Oppimisen ja osaamisen kehittämiseen tähtäävä arviointitieto pyrkii vastaamaan kysymyksiin

 • Kuinka hyvin oppimiselle ja osaamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan?
 • Mitkä tekijät edistävät tai estävät oppimista ja osaamisen vahvistamista?
 • Miten edistetään oppimisen ja osaamisen kehittämistä kohti tulevaisuuden osaamistarpeita ja jatkuvaa oppimista?

Alla olevasta kuvasta näet yhdellä silmäyksellä koonnin niistä hankkeista, jotka tuottavat arviointitietoa erityisesti oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. 

Painopiste 1: Oppimisen ja osaamisen kehittäminen

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävä arviointitieto pyrkii vastaamaan kysymyksiin

 • Mikä on koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tila Suomessa?
 • Mitkä tekijät edistävät tai estävät koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista?

Karvi julkaisi joulukuussa 2021 aiheesta yhteenvetojulkaisun Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus koulutuksessa – kansallisia arviointituloksia. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 16:2021. 

Alla olevasta kuvasta näet yhdellä silmäyksellä koonnin niistä hankkeista, jotka tuottavat arviointitietoa erityisesti yhdenvertaisuuden edistämiseen. 

Painopiste 2: Yhdenvertaisuuden edistäminen

Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen

Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisäämiseen tähtäävä arviointitieto pyrkii vastaamaan kysymyksiin

 • Miten koulutusjärjestelmä toimii kokonaisuutena?
 • Millaisia vaikutuksia koulutusuudistuksilla on ollut?
 • Millainen on koulutusjärjestelmän reagointikyky toimintaympäristön muutoksiin?

Alla olevasta kuvasta näet yhdellä silmäyksellä koonnin niistä hankkeista, jotka tuottavat arviointitietoa erityisesti koulutusjärjestelmän toimivuuden lisäämiseen. 

Painopiste 3: Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen

Jatkuvan kehittämisen tukeminen

Jatkuvan kehittämisen tukemiseen tähtäävä arviointitieto pyrkii vastaamaan kysymyksiin

 • Miten laadunhallinta toimii ja tukee johtamista ja jatkuvaa kehittämistä?
 • Miten toimintakulttuuri tukee toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista?
 • Miten yhteisöllisyys ja eri toimijoiden osallistuminen kehittämiseen onnistuvat?

Julkaisimme kesällä 2023 yhteenvedon toimivan koulutuksen laadunhallinnan elementeistä ja käytänteistä. Julkaisu koskee kaikkia koulutusasteita. Jo aiemmin Karvi on julkaissut Laadunhallinta suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä -koosteen, joka antaa kokonaiskuvan suomalaisen koulutusjärjestelmän laadunhallinnan tilasta ja tuen tarpeiden painopisteistä. Lisäksi Karvi on julkaissut eri koulutusasteita koskevia laadunhallinnan tilaa avaavia raportteja, kuten Perusopetuksen laadunhallinnan nykytilan kartoitus (2022) ja Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tila (2022).

Alla olevasta kuvasta näet yhdellä silmäyksellä koonnin niistä hankkeista, jotka tuottavat arviointitietoa erityisesti jatkuvan kehittämisen tukemiseen. 

Painopiste 4: Jatkuvan kehittämisen tukeminen

Monet arvioinnit tuottavat tietoa useampaan kuin yhteen painopisteeseen. Arviointisuunnitelmastamme näet hankekohtaisesti, mihin painopisteisiin ne tuottavat tietoa. 

Painopisteisiin liittyvää tietoa tuotetaan osaltaan myös osana Karvin asiantuntijalausuntoja ja policy brief -artikkeleita

Lisätietoa:

Annette Ukkola

Arviointiasiantuntija
Alkuopetus, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5548 Helsinki