Koulutuksen arviointisuunnitelma 2020–2023

Arviointisuunnitelma Tiivistelmä Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus

Koulutuksen arviointisuunnitelma 2020–2023

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
2020
suomi