Plan för utbildningsutvärderingar 2020–2023

Plan för utbildningsutvärderingar Sammanfattning Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

Plan för utbildningsutvärderingar 2020–2023

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
2020
svenska