A-engelska, årskurs 9

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Utvärderingen i A-engelska genomfördes i mars-april 2021. De första resultaten som gäller niondeklassarnas kunskaper i engelska presenterades 14.9.2022. Diaserie från resultatpresentationen (på finska).

Beskrivning av projektet:

Utvärderingen av lärresultaten i A-engelska våren 2021 är den senare delen av en longitudinell studie. Hösten 2018 genomförde NCU en utvärdering av lärresultaten i engelska i början av årskurs 7 (länken kommer att uppdateras). Samma elevers kunskaper har nu utvärderats i slutet av den grundläggande utbildningen, dvs. i slutet av årskurs 9.

Syftet med utvärderingen är att den ska ge tillförlitlig, nationell information om hur väl målen i läroplansgrunderna (LP 2014) har uppnåtts.

Fokus ligger på elevernas språkkunskaper i de centrala innehållsområdena i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Områdena är förmåga att kommunicera, förmåga att tolka texter och förmåga att producera texter. Inom projektet kartläggs också vilka bakgrundsfaktorer som förklarar elevernas kunskaper.

Utvärderingen har genomförts digitalt, med hjälp av en bärbar dator eller bordsdator. Enligt läroplansgrunderna borde språkundervisningen också utveckla elevernas multilitteracitet (LP 2014, 220). Informations- och kommunikationsteknologin erbjuder en möjlighet att genomföra utvärderingen av språkkunskaper i autentiska situationer (LP 2014, 220).

Publikationer:

Rapport, årskurs 9: Englantia koronapandemian aikana (2022)

Artikelsamling (en artikel på svenska): Taitotasoja ja suullista kielitaitoa – Näkökulmia englannin kielen oppimistulosten arvioinnin osoittamiin kehittämiskohteisiin (PDF)

Artikelsamling: ”English has a pretty big role in my life” – Näkökulmia englannin opetuksen ajankohtaisiin teemoihin perusopetuksessa

Mer information:

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Enhetschef
Ledning och administration, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5549 Helsingfors
Jukka Marjanen

Jukka Marjanen

Ledande utvärderingsexpert
Utvecklingstjänster
+358 29 533 5559 Helsingfors