Utvärdering av högre utbildning inom bioekonomi

Högre utbildning
Nainen istutuspuuhissa.
Bild: Zoe Schaeffer

Åren 2022–2024 genomförs utvärdering av högre utbildningen inom bioekonomimrådet. Utvärdering av utbildningsområden inom högre utbildning producerar en helhetsbild över styrkor och utvecklingsområden hos de utbildningsområden som granskas i förhållande till den kompetens och arbetslivsrelevans som examina producerar samt kontinuerligt lärande. Utvärderingen ger även information om högskolornas förmåga att utveckla utbildningsutbudet så att det svarar mot föränderliga kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer.

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsatte den 15 juni 2022 följande medlemmar till utvärderingens planerings- och utvärderingsgrupp:

Utvärderingsgruppen

  • Utbildningsdirektör Susanna Aro, MTK ry (ordförande)
  • Studerande Antti Paunonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Prodekan Janna Pietikäinen, Helsingfors universitet
  • Dekan Mona-Anitta Riihimäki, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Utvecklingsagronom Mervi Seppänen, YARA
  • Avdelningschef Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto.

Mer information

Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Utvärderingsråd
strategiansvarig
Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5528 Helsingfors