Tema- och systemutvärderingar

Yrkesutbildning
Kuvituskuva. Vaatetusalan opiskelija suunnittelee vaatekappaletta mallinukkeen päällä.
Bild: goodluz/Shutterstock.com

I fokus för temautvärderingarna ligger en viss innehållslig helhet eller ett innehållsligt tema. Det kan också göras utvärderingar av läget inom en viss utbildningsform. Med systemutvärderingar avses att utbildningssystemet som helhet eller ett visst delområde i systemet kan vara föremål för utvärdering. Systemutvärderingarna kan gälla utbildningspolitik och verkställande av den eller de processer som gäller förnyelse och utveckling av utbildningssystemet. Tema- och systemutvärderingar kan gälla antingen enbart yrkesutbildning eller samtidigt flera nivåer i utbildningssystemet.

I utvärderingarna används involverande och mångsidiga metoder. Det är viktigt att beakta olika intressenters infallsvinklar, att kritiskt och djupgående granska den företeelse som utvärderas och att skapa en övergripande bild av det som ska utvärderas.

Pågående utvärderingar

Slutförda utvärderingar 2016–2023: