Utvärdering av pilotprojektet distansundervisning i de samiska språken (2021–2022)

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Kuvituskuva. Oppilas verkko-oppitunnilla opettajan kanssa.
Bild: iStockphoto/FatCamera

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade år 2022 ett pilotprojekt som gäller distansundervisning i samiska språk (nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska). Syftet med utvärderingen var att utreda hur pilotprojektet fungerar ur utbildningsanordnarens, skolornas, lärarnas och elevernas synvinkel. Pilotprojektet inleddes i augusti 2018. Det finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Sametinget svarar för koordineringen av projektet.

Inom ramen för NCU:s utvärdering ordnades intervjuer och höranden i Teams i början av år 2022. Dessutom samlade NCU in information med hjälp av enkäter till utbildningsanordnare, lärare och elever.

Med utgångspunkt i det insamlade utvärderingsmaterialet utarbetade NCU en sammanfattande rapport där en fortsatt användning av verksamhetsmodellen diskuteras. Den finska rapporten innehåller ett inledande sammandrag på svenska.

Utvärderingen ger information för följande tyngdpunkter i NCU:s utvärderingsplan: främjande av likvärdighet, utveckling av lärande och kompetens samt främjande av ett välfungerande utbildningssystem.

Resultat på samiska språk (18.1.2023):

Mer information:

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Enhetschef
Ledning och administration, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5549 Helsingfors