Auditering av Ljubljana universitet 2024

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Ljubljana universitet (Slovenien).

Auditeringen genomfördes av en internationell auditeringsgrupp:

  • Prorektor Marja Sutela, Tammerfors Universitet, Finland (ordförande)
  • Associate professor Lena Gumaelius, Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden
  • Studerande Damon Mohebbi, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Tyskland
  • Ledare av departementet Attila Pausits, Danube University Krems, Österrike
  • Direktor Marja-Leena Rinkineva, City of Helsinki, Finland

Auditeringsrapporten har publicerats på NCU:s auditeringsplattform.

Pressmeddelande på engelska och finska.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Ledande utvärderingsexpert
Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Högre utbildning
+358 29 533 5541 Helsingfors