Invandrare i högre utbildning

Högre utbildning
Nyrkkitervehdys tietokoneiden yläpuolella.
Bild: FAIZZUL FIKRI/Shutterstock.com

En utvärdering om invandrare i högre utbildning genomfördes under 2018–2019 i enlighet med den nationella planen för utbildningsutvärderingarna för 2016–2019 (NCU 2016). Utvärderingens mål var att främja förståelsen för de faktorer som påverkar delaktigheten i högre utbildning för studerande med utländsk bakgrund. Planeringen av utvärderingen inleddes 2018, datainsamlingen genomfördes under våren 2019 och resultaten publicerades i november 2019.

Utvärderingsrapporten Bakgrunden spelar roll. Studerande med invandrarbakgrund i högskolan (på finska med en sammanfattning på svenska) finns under fliken publikationer.

De centrala resultaten framgår i pressmeddelandet (länken kommer att uppdateras) på svenska.

Utvärderingsplan:

Utvärderingsgruppen

  • Undervisningsråd Maija Airas, Utbildningsstyrelsen (ordförande)
  • Studerande David Delahunty, Uleåborg universitet
  • Chef för internationella ärenden Markus Laitinen, Helsingfors universitet
  • Studerande Getuar Shemsedini, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Projektchef Heidi Stenberg, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Mer information

Marja-Liisa Saarilammi

Marja-Liisa Saarilammi

Utvärderingsråd
strategiansvarig
Högre utbildning, Fritt bildningsarbete
+358 29 533 5528 Helsingfors