Bakgrunden spelar roll. Studerande med invandrarbakgrund i högskolan

Utvärderingsrapport Temautvärdering Högre utbildning

Bakgrunden spelar roll. Studerande med invandrarbakgrund i högskolan

Maija Airas, David Delahunty, Markus Laitinen, Getuar Shemsedini, Heidi Stenberg, Mafi Saarilammi, Tuomas Sarparanta, Hilla Vuori & Hanna Väätäinen
2019
finska