Ett pilotförsök i grundexamina i logistik och inom social- och hälsovårdsbranschen samt i yrkesexamen inom transportbranschen

Yrkesutbildning

Systemet för utvärdering av lärresultat har utvecklats. Utvecklingsarbetet har inbegripit en metautvärdering, expertarbete och workshoppar. Också den nya yrkesutbildningens behov har beaktats. I fortsättningen kommer utvärderingarnas fokus förutom på yrkesinriktade grundexamina även att ligga på den kompetens som yrkes- och specialyrkesexamina ger. Utöver yrkesinriktade examensdelar utvärderas även gemensamma examensdelar. Vid utvärderingen utnyttjas många informationsresurser som redan finns, till exempel i Koski-systemet och Respons på yrkesutbildning.

Det nya utvärderingssystemet testades åren 2019 och 2020 i grundexamina i logistik och inom social- och hälsovårdsbranschen samt i yrkesexamen inom transportbranschen.

Material:

Sammanfattningar:

Sammanfattning (på finska): Kuljetus- ja logistiikka-alan koulutus ja sen tuottama osaaminen

Sammanfattning (på finska): Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen ja korkeakoulutus

Grundexamen i logistik:

Utvärderingsrapport (på finska): Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet inom grundexamen i logistik

Webinarium om resultaten av utvärderingen av grundexamen i logistik 31.3.2021 (.pptx på finska)

OPVA ammatillisen opiskelijan tukena, Maria Förbom (.pptx på finska)

Varastonhoitajaksi työelämäläheisesti, Johanna Malm (.pptx på finska)

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen:

Utvärderingrapport (på finska): Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet i grundexamen inom social– och hälsovårdsbranschen

Webinarium om resultaten av utvärderingen av grunexamen inom social- och hälsovårdsbranschen 30.3.2021 (.pptx på finska)

Yrkesxamen inom transportbranschen:

Utvärderingsrapport (på finska): Yrkeskunskap och pedagogisk verksamhet i yrkesexamen inom transportbranschen

Webinarium om resultaten av utvärderingen av yrkesexamen inom transportbranschen 3.6.2021 (.pptx på finska)

Självvärderingarna

Självvärdering av hur väl utbildningsanordnarens pedagogiska verksamhet och utbildning producerar kunnande (transportbranschen och logistik)

Självvärdering av hur väl utbildningsanordnarens pedagogiska verksamhet och utbildning producerar kunnande (social- och hälsovårdsbranschen)

Självvärdering av studerandens kompetens (i transportbranschen och logistik)

Självvärdering av studerandens kompetens (inom social- och hälsovårdsbranschen)

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors