Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet inom grundexamen i logistik

Utvärderingsrapport Inlärningsresultat Yrkesutbildning

Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet inom grundexamen i logistik

Veera Hakamäki-Stylman
2021
finska