Kvalitetsseminarier för högskolor

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering ordnar årligen ett kvalitetsseminarium för högskolor. Seminariets syfte är att ta del av och diskutera utvecklingsarbetet vid de högskolor som auditerats för tre år sedan. Vid seminariet diskuteras också andra aktuella teman som berör högre utbilding och kvalitetsutveckling.

Presentationer från tidigare års seminarier på finska:

Korkeakoulujen laatuseminaari 2022

Korkeakoulujen laatuseminaari 2021

Korkeakoulujen laatuseminaari 2020

Korkeakoulujen seuranta- ja kehittämisseminaari 2019 

Korkeakoulujen seuranta- ja kehittämisseminaari 2018