Sektionen för utvärdering av högskolorna

Högre utbildning

Sektionen för utvärdering av högskolorna Sektionen för utvärdering av högskolorna finns i anslutning till NCU:s utvärderingsråd. Sektionens medlemmar består av utomstående experter. Sektionen för utvärdering av högskolorna bidrar till NCU:s utvärderingar med synpunkter på högskoleutbildningen från högskolorna, studerande och arbetslivet. 

Sektionen för utvärdering av högskolorna har till uppgift att besluta om 

 • projektplanerna för utvärderingar av högskolor 
 • planerings- och utvärderingsgruppernas sammansättning 
 • resultaten för auditeringarna av högskolorna. 

Medlemmarna i sektionen för utvärdering av högskolorna bidrar genom sin sakkunskap med nya perspektiv till projektplanerna och säkerställer att planerings- och utvärderingsgrupperna får bästa möjliga sakkunskap om det ämne som utvärderas. Dessutom säkerställer sektionen att auditeringsbesluten är jämlika. 

Uppgifterna för sektionen för utvärdering av högskolorna har fastställts i lagstiftningen: Statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering 7 § 

Sammansättningen av sektionen för utvärdering av högskolorna 

Sektionen för utvärdering av högskolorna utnämns av undervisnings- och kulturministeriet på förslag av NCU:s utvärderingsråd. Medlemmarna i sektionen ska vara insatta i utvärdering av högskolor. Medlemmarna representerar universiteten, yrkeshögskolorna, studerande och expertisen i arbetslivet. Sektionen är sammansatt så att den representerar olika områden, kön och högskolor och så att medlemmarna har mångsidig och aktuell sakkunskap i frågor som gäller högskoleutbildning. 

Experterna i sektionen för utvärdering av högskolorna byts ut vart fjärde år. Sektionen för utvärdering av högskolorna består under perioden 1.12.2022–30.11.2026 av: 

 • Nikolas Bursiewicz, utbildningspolitisk sakkunnig, Finlands studentkårers förbund, SYL ry 
 • Johanna Fonsell, utbildningspolitisk sakkunnig, Finlands studerandekårers förbund, SAMOK ry 
 • Kati Komulainen, rektor, verkställande direktör, Vaasan ammattikorkeakoulu (ordförande) 
 • Jouni Koski, rektor, verkställande direktör, Laurea-ammattikorkeakoulu 
 • Timo Lappi, MaRa ry, verkställande direktör, Turism- och restaurangtjänster 
 • Manu Pajuluoma, direktör för information och digitala tjänster, Lapland University Consortium (LUC) 
 • Merja Saarela, ledande överlärare, Hämeen ammattikorkeakoulu 
 • Martin Ubani, professor, Östra Finlands universitet (vice ordförande) 
 • Gunilla Widén, prorektor, Åbo Akademi 

Sekreterare för sektionen för utvärdering av högskolorna är utvärderingsexpert Mira Huusko vid NCU. 

När de deltar i sektionens arbete är medlemmarna oberoende experter. De representerar alltså inte sin egen bakgrundsorganisation utan främjar ett jämlikt beslutsfattande och en rättvis behandling av alla högskolor. 

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsätter också en expertgrupp för högre utbildning inom teknik för sin mandatperiod. Mer information om uppgifterna för expertgruppen för högre utbildning inom teknik och ackreditering av examensprogram för teknik. 

Mer information