Auditering av Satakunnan ammattikorkeakoulu 2022

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Satakunnan ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 1–2 december 2021. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i mars 2022.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • Prorektor Heidi Ahokallio-Leppälä, Hämeen ammattikorkeakoulu (auditeringsgruppens ordförande)
  • Ordförande Oona Löytänen, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf.
  • Forskningsdirektör Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervo ekonomisk forskning PTT rf.
  • Överlärare Olli Vesterinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Satakunnan ammattikorkeakoulu har valt som ett utvärderingsområde Integrering av studerande, lärare, forskare och andra experter genom att utveckla möjligheter for studier och arbete.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Satakunnan ammattikorkeakoulus samarbetspartner i kollegialt lärande är Seinäjoen ammattikorkeakoulu med temat En heltäckande handledning av studier och ett framgångsrikt ordnande av studier året runt.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5573 Helsingfors